Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

FoutIdentificatieplicht in de zorg

De identificatieplicht in de zorg houdt in dat u zich moet kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs als u medische zorg ontvangt. De identificatieplicht geldt voor iedereen in ziekenhuizen, poliklinieken, Jeugdzorg, verpleeghuizen en verzorgingshuizen en voor specialistische zorg in een privékliniek.

Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. Wel moeten kinderen vanaf 14 jaar hun eigen identiteitsbewijs tonen als ze medische zorg nodig hebben. Een bijschrijving van een (minderjarig) kind in het paspoort van de ouder kan worden gebruikt ter legitimatie van het kind. Deze ouder moet dan mee naar de arts of het ziekenhuis om het kind te kunnen identificeren. Kinderen kunnen vanaf 26 juni 2012 niet meer worden bijgeschreven in het paspoort van de ouder. Een bijschrijving in een geldig paspoort kan echter nog wel gebruikt worden als identificatie in de zorg.

U kunt zich identificeren met een geldig paspoort, rijbewijs of met een Nederlandse identiteitskaart. Ouders moeten hun kind(eren) hebben ingeschreven in hun eigen paspoort of voor het kind zelf, hoe jong ook, een eigen identiteitsbewijs hebben. De identificatieplicht voor de zorg geldt vanaf de geboorte. Dit is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en Jeugdwet.

Een zorgverlener is niet verplicht een kopie van het identiteitsbewijs van patiënten op te nemen in het dossier. Dit zullen wij ook niet doen. Wel moet een zorgverlener soort en nummer van het gecontroleerde document vastleggen in de administratie.

Als u de zorgverlener geen identiteitsbewijs kunt laten zien, kan hij de kosten van uw behandeling niet declareren bij een zorgverzekeraar of gemeente. De arts of het ziekenhuis moet alle kosten van de medische behandeling dan op u verhalen. Deze kosten kunnen aanzienlijk zijn. De zorgverlener zal meestal een betalingsregeling met u moeten treffen.

Als uw identiteitsbewijs niet meer geldig is, kunt u dit niet meer gebruiken om u te identificeren bij een zorgverlener. U moet dan een nieuw bewijs aanschaffen.

Zie voor de officiële informatie :


Terug naar Kwaliteit