Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

FoutWet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

Kinderpraktijk Zoetermeer is een zelfstandig behandelcentrum waar 4 (kinder) artsen werkzaam zijn, dit betekent dat wij moeten handelen naar de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Wij hebben een aantal punten uitgelicht. Voor de gehele officiële tekst zie WGBO

Informatie van de arts

Uw behandelend arts moet u vertellen:

  • wat u volgens hem of haar mankeert (de diagnose)
  • hoe de behandeling verloopt
  • of verder onderzoek nodig is
  • wanneer en hoe u de uitslag van een onderzoek te horen krijgt
  • wat de eventuele risico's van het onderzoek of de behandeling zijn
  • wat uw vooruitzichten na de behandeling zijn
  • hoe u zelf kunt bijdragen aan een goed resultaat van de behandeling
  • of en wanneer u moet terugkomen


Informatie over behandeling

Een arts kan u pas informeren als hij begrijpt wat er met u aan de hand is. Meestal vertelt u dit in een gesprek (consult) met uw arts. Krijgt u niet voldoende informatie van uw arts, vraag dan om meer informatie. Als u iets niet meteen begrijpt, vraag dan de arts om het nog een keer te vertellen. Misschien vindt u het prettig om iemand mee te nemen naar het gesprek.


Recht op informatie over gezondheid en behandeling

U kunt pas een weloverwogen beslissing nemen als de arts u informeert over bijvoorbeeld:

  • de behandelingen die nodig zijn en de eventuele risico's
  • de mogelijke andere oplossingen voor uw gezondheidsprobleem


Kinderen onder de 12 jaar mogen geen eigen beslissing nemen over een behandeling. De arts informeert dan de wettelijke vertegenwoordiger(s). Dit zijn meestal de ouder(s)/verzorger(s), een gemachtigde of een mentor. Vanaf 12 jaar krijgen zowel patiënt als ouder(s)/verzorger(s) informatie over behandeling. Vanaf 16 jaar krijgen patiënten de informatie van de arts zelf.


Mag een arts mij zonder toestemming behandelen

Zonder uw toestemming mag een arts of behandelaar u niet onderzoeken of behandelen. Er is 1 uitzondering hierop. In een noodsituatie mag een arts u zonder uw toestemming behandelen. Hij is dan niet op de hoogte van uw wensen.


Terug naar Kwaliteit